Pred kontrolou

Ako absolvovať Emisnú kontrolu rýchlo a jednoducho

Uvedené informácie Vám majú poslúžiť ako návod na plynulé absolvovanie emisnej kontroly Vášho vozidla. Zahŕňajú všetko od prípravy až po ukončenie kontroly a tým Vám dávajú komplexný prehľad ako bude kontrola prebiehať.

PREDKLADANÉ DOKLADY:
- osvedčenie o evidencii, alebo jeho kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným políciou,
- protokol o montáži plynového zariadenia, ak je vozidlo takýmto pohonom vybavené.

Pozn. Pri emisnej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.

a)  Emisná kontrola pravidelná

b)  Emisná kontrola opakovaná

c)   Emisná kontrola zvláštna

d)   Emisná kontrola administratívna

Dôležité !

V prípade zadržania osvedčenia o evidencii políciou je prevádzkovateľ vozidla povinný ku kontrole predložiť jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru. Inak technickú kontrolu nie je možné vykonať.

Tip pre Vás!

Zabezpečte si fotokópiu osvedčenia o evidencii. Je to jediný doklad k vozidlu a jeho kópia Vám môže poslúžiť v prípade straty alebo krádeže originálu, resp. pri jeho zadržaní políciou. 

Kedy emisnú kontrolu nie je možné vykonať ?

  • Ak nepredložíte ustanovené doklady,
  • Ak nemožno naštartovať motor,
  • Ak vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie,
  • Ak je zistený zjavný únik prevádzkových médií alebo
  • Ak vozidlo má poruchu na plynovom zariadení.

A teraz k nám môžete bez obáv vyraziť. Sami uvidíte, aká jednoduchá a rýchla bude kontrola Vášho vozidla.

Pred kontrolou je dobré si uvedomiť, že v prvom rade nám ide o Vašu bezpečnosť a bezpečnosť Vašich blízkych. Sme preto radi, že Vám môžeme informáciami zistenými o Vašom vozidle pomôcť a prispieť tak k Vašej spokojnej a hlavne bezpečnej jazde.