Lehoty TK

Popis vozidla Kategórie vozidiel Pravidelná TK
Malé motocykle, prípojné vozidlá a traktory

L3eA1, L4eA1, L6e – do 125cm3, O2, R2, R3a, R4a, Ta

4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom každé 4 roky

Motocykle, štvorkolky, osobné a malé nákladné vozidlá, traktory L3eA2, L3eA3, L4eA2, L4eA3,  L5e, L6e – nad 125cm3, L7e, M1, N1, R3b, R4b, Tb

4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom každé 2 roky

Nákladné vozidlá a prípojné vozidlá M2, N2, N3, 
O3, O4

1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom každý rok

Autobusy M3

1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom každý rok

po 8 rokoch od prvého prihlásenia do evidencie každých 6 mesiacov

Vozidlá používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu, sanitné vozidlá, poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlo používané na taxislužbu M1 až M3, 
N1 až N3 

1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom každý rok

Vozidlá používané v autoškole a ako výcvikové vozidlá

L1e až L7e
M1 až M3
N1 až N3, 
O1 až O4, 
T1 až T5,  
R1 až R4

1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom každý rok

Technickej kontrole pravidelnej nepodliehajú kategórie vozidiel: O1, R1, L1e, L2e