Lehoty EK

Popis vozidla Kategórie vozidiel Pravidelná EK
Osobné a malé nákladné vozidlá (bez katalyzátora)  benzín

M1, N1

4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom každý rok

Osobné a malé nákladné vozidlá (s katalyzátorom)  benzín M1, N1, 

4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom každé 2 roky

Osobné a malé nákladné vozidlá 
nafta
M1, N1, 

4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom každé 2 roky

Autobusy a nákladné vozidlá M2, M3, N2, N3

1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom každý rok

Vozidlá používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu, sanitné vozidlá, poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlo používané na taxislužby M a N

1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom každý rok

Traktory  T

4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom každé 2 roky

Vozidlá používané v autoškole a ako výcvikové vozidlá

M, N a T

1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom každý rok

Emisnej kontrole pravidelnej nepodlieha

  • motorové vozidlo so zážihovým motorom mazané zmesou paliva a mazacieho oleja
  • motorové vozidlo so zážihovým motorom prihláseným do evidencie vozidiel pred 1. augustom 1970
  • motorové vozidlo so vznetovým motorom prihláseným do evidencie vozidiel pred 1. decembrom 1971.