Kedy na KO

KO sa vykoná na náklady prevádzkovateľa vozidla:

 1. na jeho žiadosť, 
 2. na základe rozhodnutia obvodného úradu dopravy v nasledovných prípadoch:
 • žiadosti o zápis zmeny údajov o výmene karosérie,
 • oznámenia alebo zistenia, že na vozidle boli vykonané neoprávnené vonkajšie zásahy do jeho konštrukcie alebo jeho dokladov,
 • oznámenia alebo zistenia, že pridelené identifikačné číslo vozidla VIN je poškodené alebo nečitateľné.

Kedy je potrebné absolvovať KO?

 • pri jednotlivo dovezených vozidlách zo zahraničia,
 • pri odhlásení vozidla na export,
 • pri výmene podvozku alebo karosérie, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN, alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený,
 • pri zmene farby alebo farebného vyhotovenia vozidla,
 • po neprihlásení vozidla do 30 dní od odhlásenia z evidencie. 

Komu slúži KO 

 1. kupujúcemu – eliminuje riziko zakúpenia zmanipulovaného vozidla, 
 2. predávajúcemu – bezproblémový predaj, maximálna predajná cena,
 3. poisťovacím spoločnostiam – znižuje straty z poisťovacích podvodov,
 4. leasingovým spoločnostiam – znižuje riziko podvodov, chráni financie.