Cenník EK

platný od 09.01.2023

Pravidelné kontroly v plnom rozsahu

Popis Kategória vozidiel  Cena (eur)
 s DPH
Osobné a nákladné vozidlá do 3,5t M1, N1 40,00
Nákladné vozidlá nad 3,5t , autobusy a traktory                                                      N2, N3, M2, M3, T           50,00

Opakovaná kontrola

Popis Kategória vozidiel  Cena (eur)
s DPH
Zľava 50% z ceny za pravidelnú a administratívnu kontrolu podľa kategórie * Všetky kategórie          50 %

* Zľava na opakovanú alebo pravidelnú EK platí, ak EK s výsledkom dočasne spôsobilý alebo nespôsobilý bola vykonaná na pracovisku STEKO, s.r.o.               Opakovaná kontrola sa vykonáva do 60 dní od vykonania EK s výsledkom dočasne spôsobilý. Po tomto termíne sa musí vykonať EK pravidelná v plnom rozsahu.

Zvláštna kontrola

Popis Kategória vozidiel  Cena (eur)
s DPH
Zvláštna kontrola v plnom alebo čiastočnom rozsahu                                         Všetky kategórie         15,00

Súvisiace administratívne služby

Popis Kategória vozidiel Cena (eur)
s DPH
Administratívna kontrola                     Všetky kategórie       15,00
Príplatok – vozidlo s pohonom LPG, LNG, CNG, ETANOL **                            Všetky kategórie       + 5,00
Emisná plaketa DE Všetky kategórie 20,00

** Cena za kontrolu je zhodná s cenou za pravidelnú,zvláštnu a opakovanú EK podľa jednotlivej kategórie + PRÍPLATOK za vozidlo s  pohonom  LPG , LNG , CNG , ETANOL .