Cenník TK

platný od 09.01.2023

Pravidelné kontroly v plnom rozsahu

Popis Kategória vozidiel  Cena (eur)
s DPH
Motocykle, trojkolky, štvorkolky, Snežné skútre                          L3e až L7e , Ls                             30,00
Osobné a nákladné vozidlá do 3,5t M1, M1G N1, N1G 45,00
Nákladné vozidlá nad 3,5t a autobusy N2, N3, M2, M3 65,00
Prípojné vozidlá a ťahané vymeniteľné zariadenia                                             O1-O4, R1- R4, S1 ,S2 45,00
Kolesové traktory a pásové traktory a pracovné stroje      T1- T5, C1- C5, Ps, P 55,00

Opakované kontroly

Popis Kategória vozidiel  Cena (eur)
s DPH
Zľava 80% z ceny za pravidelnú a administratívnu kontrolu podľa kategórie *  Všetky kategórie                    80 %
Zľava 50% z ceny za pravidelnú a administratívnu kontrolu podľa kategórie ** Všetky kategórie   50 %

* Zľava na opakovanú TK platí pri opakovanej kontrole do 60 dní od vykonania TK s výsledkom dočasne spôsobilý alebo nespôsobilý na pracovisku STEKO, s.r.o. 
Po tomto termíne sa musí vykonať TK pravidelná v plnom rozsahu.

** Zľava na opakovanú TK platí pri opakovanej kontrole do 60 dní od vykonania TK s výsledkom dočasne spôsobilý alebo nespôsobilý.
Po tomto termíne sa musí vykonať TK pravidelná v plnom rozsahu.

Zvláštne kontroly 

Popis Kategória vozidiel Cena (eur)
s DPH
Zvláštna kontrola v plnom alebo čiastočnom rozsahu                                         Všetky kategórie                   11,00
Zvláštna kontrola pre vozidlá s obmedzenou prevádzkou T, C, R, S, Ps   55,00

Súvisiace administratívne služby

Popis Kategória vozidiel Cena (eur)
s DPH
Administratívna kontrola           Všetky kategórie                 15,00
Príplatok - jednotlivo dovezené vozidlo *** Všetky kategórie + 10,00
Príplatok - vozidlo s pohonom LPG, LNG, CNG, ETANOL ****                             Všetky kategórie +  5,00
Vystavenie Opisu protokolu o TK Všetky kategórie 10,00

*** Cena za kontrolu je zhodná s cenou za pravidelnú TK podľa jednotlivej kategórie + PRÍPLATOK za doplnenie technických údajov vozidla pri dovoze.

**** Cena za kontrolu je zhodná s cenou za pravidelnú, zvláštnu a opakovanú TK podľa jednotlivej kategórie + PRÍPLATOK za vozidlo s pohonom LPG, LNG, CNG, ETANOL.