Cenník KO

platný od 09.01.2023

Základná kontrola originality *

Popis vozidiel         Kategória vozidiel       

Cena (eur)

s DPH

Motocykle, trojkolky, štvorkolky, snežné skútre L1e - L7e , Ls 95,00
Osobné a nákladné vozidlá do 3,5t M1, M1G, N1, N1G 145,00
Nákladné vozidlá nad 3,5t a Autobusy N2, N3, M2, M3 175,00
Prípojné vozidlá a ťahané vymeniteľné zariadenia                                              O1 -O4, R1 - R4, S1 - S2 115,00
Kolesové a pásové traktory, pracovné stroje T1-T5, C1 - C5, Ps, Pn 165,00
* V cene je zahrnutý odborný posudok o kontrole originality

Opakovaná kontrola **

Popis vozidiel Kategória vozidiel         

Cena (eur)

s DPH

Zľava 50% z ceny za základnú kontrolu podľa kategórie **                            Všetky kategórie       50 %         

** Opakovaná kontrola je zameraná na odstránenie chýb zistených pri základnej kontrole a to do 30 dní od vykonania pôvodnej kontroly, okrem chýb, ktoré majú vplyv na výsledok kontroly.

Súvisiace administratívne služby

Popis vozidiel Kategória vozidiel              Cena (eur)
s DPH
Výpis stavu kilometrov na žiadosť zákazníka (ODO-Pass EU)                Všetky kategórie 20,00
Výpis poškodenia vozidla na žiadosť zákazníka Všetky kategórie 20,00
Vyhotovenie opisu protokolu Všetky kategórie 10,00
Administratívna kontrola *** Všetky kategórie 75 %

 *** Administratívna kontrola sa vykonáva pri kontrole nového vozidla zakúpeného v zahraničí a pri poškodení alebo strate nálepky na žiadosť vlastníka alebo držiteľa vozidla alebo rozhodnutia Okresného úradu dopravy.