Odkazy

ADS Vranov, s.r.o.
SAD Humenné, a.s.
ČS Sadka

Technická služba technickej kontroly vozidiel

Technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel

Technická služba kontroly originality motorových vozidiel

Národná asociácia STK

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Okresný úrad Vranov nad Topľou odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Adresa:

Námestie slobody č. 5
Vranov nad Topľou 09301
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Kontakt:

+421 57 4889670
+421 57 4464906
oudvt@po.kud.gov.sk

Stránkové dni:

Pondelok:       8:00-15:00   
Utorok    8:00-15:00
Streda:    8:00-17:00
Štvrtok    nestránkovný deň
Piatok:    8:00-14:00