Novelizácia zákona č. 106/2018 Z. z.

Novelizáciou sa ruší predĺženie platnosti technickej a emisnej kontroly počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením Covid 19. Po novom bude o tri mesiace predĺžená platnosť už len tých kontrol, ktorým lehota uplynie najneskôr 31.08.2022

S účinnosťou od 01.08.2022 sa počas mimoriadnej situácie v súvislosti s vojnou na Ukrajine umožňuje vykonávať technické a emisné kontroly na Ukrajine evidovaných vozidiel v slovenských STK a pracoviskách emisnej kontroly.